Verkkoajanvaraus  010 3246 400      info(at)siluetti.fi

Laadukasta tekniikkaa, osaamista ja palvelua

23.01.2013

Sairaala Siluetti on tunnettu ammattitaitoisesta ja koulutetusta esteettiselle alalle erikoistuneesta henkilökunnastaan sekä pitkästä plastiikkakirurgian ja esteettisen hoidon kokemuksestaan. Siluetti kouluttaa jatkuvasti sekä omaa henkilökuntaansa että muita alan ammattilaisia esteettiseen kirurgiaan ja hoitoon.

Uusinta tekniikkaa

Siluetti seuraa tiukasti aikaansa ja panostaa uusimpaan tekniikkaan. Sairaala Siluetissa on käytössämme mm. Suomen ainoa Vectra 3D-mallintamisteknologia. Laite helpottaa asiakkaan ja kirurgin välistä vuorovaikutusta ennen mahdollista toimenpidettä. Kirurgi voi 3D- kuvauksen avulla havainnollistaa potilaalle odotettua leikkaustulosta ja jälkitarkastuksen yhteydessä verrata hoitotulosta lähtötilanteeseen. Siluetin käyttämät välineet ja menetelmät ovat maailmalla perusteellisesti testattuja, tutkittuja ja turvalliseksi todettuja, vaativaankin kirurgiaan soveltuvia.

Yhteistyötä potilaan parhaaksi

Laajan, huippuammattilaisista koostuvan henkilökunnan ansiosta Siluetti voi tarjota asiakkailleen ainutlaatuista erikoislääkäreiden yhteisosaamista. Hammashoidossa voimme tarjota oikomishoitoa yhditettynä kasvoluu- ja leukakirurgiaan sekä kosmetologien ja lymfaterapeuttien yhteistyötä leikkauspotilaiden hoidossa. Ihonhoidossa kosmetologit, sairaanhoitajat ja ihotautilääkärit voivat tehdä hoitosuunnitelmia yhteistyössä. Siluetti Health -klinikan terveyspalveluista saa myös tukea spa-, kauneus- ja leikkauspalveluihimme.

Siluetilla laatuluokitus

Sairaala Siluetille on myönnetty ainoana Suomessa AAAASF (American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities) -laatuluokitus, joka takaa korkealuokkaisimman potilasturvallisuuden ja edellyttää jatkuvaa laadun tarkkailua. Sertifikaatin haltijan pitää tarkan dokumentaation lisäksi ylläpitää ja kehittää jatkuvasti toimintaansa. Vuosittain tehtävän sairaalan sisäisen auditoinnin lisäksi AAAASFI:n organisaatio tekee tarkastuksen kolmen vuoden välein. Sairaala Siluetti on hyväksytty myös Lipoplasty Universityn eurooppalaiseksi koulutussairaalaksi.

AAAASF (American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities) on uusinut Sairaala Siluetin laatuluokituksen

Sairaala Siluetti uusi jälleen laatusertifikaattinsa keväällä 2013 tehdyn sisäisen auditoinnin johdosta. AAAASFI:n myöntämä laatusertifikaatti velvoittaa sairaalan jatkuvaan laadun tarkkailuun ja dokumentointiin.

Siluetin johtavalle hoitajalle Taina Heikkiselle ja plastiikkakirurgi Matti Pakkaselle on myönnetty Inspector-oikeudet. Inspector eli laatutarkastaja tekee laatuluokitusta hakevaan laitokseen tarkastuksen, jonka pohjalta sertifikaatti myönnetään. Vuosittain tehtävän sisäisen auditoinnin lisäksi AAAASFI:n organisaatio tekee oman tarkastuksensa joka kolmas vuosi.

Sairaala Siluetin asiakkaille laatustandardi näkyy potilasturvallisuutena. Kaikesta sairaalan toiminnasta on laadittu yksityiskohtaiset työohjeet, joita työntekijät noudattavat. Näin potilaan hoitoketjusta saadaan mahdollisimman hyvin ennustettava ja vakioitu. Poikkeavat tilanteet ennakoidaan ja niihin varaudutaan. Laatupoikkeamat käsitellään ja myös niiden korjaustoimenpiteet analysoidaan.

Lisää aiheesta http://www.aaaasfi.org/

American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities International

AAAASF-akreditointisertifikaatin saaneet kirurgiset laitokset käyttävät kansainvälisesti tunnustettujen laatuvaatimusten mukaisia standardeja ja prosesseja.

Akreditoinnin päätarkoitus on varmistaa potilasturvallisuus. Laatuvaatimukset varmistavat että toimitilat ovat esimerkiksi huonekoon, ilmastoinnin, materiaalien ja siisteyden puolesta asianmukaiset. Toiminnan laatuvaatimuksiin liittyvät mm. määräykset ja vakioidut toimintatavat potilaiden hoidossa, tilojen puhdistuksessa, instrumenttien steriloinnissa, mahdollisissa hätätilanteissa, sekä laitteiden säännöllinen huolto, henkilökunnan jatkuva koulutus ja kaiken toiminnan dokumentointi ja laadunvalvonta.

AAAASFI valvoo akkreditoiduissa laitoksissaan standardien noudattamista itsearvioinnin sekä säännöllisten tarkastuskäyntien avulla ja päivittää jatkuvasti potilasturvallisuuden ja hoidon laadun vaatimuksia. Akkredetointisertifikaattiohjelma vaatii laitokselta jokaisen standardin 100% noudattamista saavuttaakseen akkreditoinnin ja pysyäkseen sellaisena tulevaisuudessakin.

Esteettistä kirurgiaa tekevän laitoksen plastiikkakirurgien tulee olla ISAPS:n (International Society of Aesthetic Plastic Surgeons) jäseniä. AAAASF:n ja ISAPS:n tarkoituksena on tällä akreditointijärjestelmällä parantaa ulkonäkökirurgisen hoidon tasoa ja helpottaa hoitoon hakeutuvia luotettavan hoidon saamisessa. Plastiikkakirurgin ISAPS-jäsenyyden ja toiminnan akkreditoinnin voi helposti tarkastaa osoitteesta http://www.isaps.org.

Laadukkaita palvelukokonaisuuksia

Laadukkaan hoidon lisäksi Sairaala Siluetti pitää hyvää huolta asiakkaistaan. Toimenpiteemme ovat korkealaatuisia palvelukokonaisuuksia, joiden hinnat pitävät sisällään toimenpitestä riippuen:

  • 24 h sairaanhoitajan päivystyksen
  • ompeleiden poiston
  • lopputulosta edesauttavat tukitekstiilit
  • rintaleikkauksissa tutkitut ja anatomisesti muotoillut implantit
  • jälkitarkastuksen (toimenpiteestä riippuen 1–3 kertaa)
  • ainutlaatuiset 3D-kontrollikuvat jälkitarkastuksen yhteydessä