Kasvojenkohotus suunnitellaan aina yksilöllisesti

Kasvojen kohotus

Timo Pakkanen

Toimitusjohtaja
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri

Ikääntyminen ja hormonaaliset muutokset jättävät jälkensä myös kasvojen ihoon. Tavallisimmat ongelma-alueet ovat otsa, keskikasvojen alue ja leukakulmat sekä kaula. Kasvojenkohotusta suunniteltaessa huomioidaan asiakkaan yleinen terveystilanne, ihon kunto ja elämäntavat sekä tietysti toiveet. Näiden pohjalta asiakkaille tehdään yksilöllinen suunnitelma parhaiden tulosten saamiseksi.

Mitä kasvojen iholla tapahtuu iän karttuessa?

Ikääntymisen ja hormonaalisten muutosten myötä iho haurastuu ja ihonalaiskudos ohenee, lihaksiston tilavuus pienenee, kasvojen tukirakenteet löystyvät ja myös kasvojen luuston tilavuus muuttuu. Kasvojen lihaksisto kompensoi näitä muutoksia ja ilmelihasten kompensatorinen jännitys saattaa aiheuttaa vihaisen ja väsyneen ilmeen sekä päänsärkyä.

tyypillisin ikäluokka ovat 50-70 -vuotiaat.

Kuinka ikämuutoksia voidaan korjata?

Ikämuutosten korjaus voi edellyttää tilavuuden palauttamista ja löystyneiden rakenteiden tukemista alustaansa sekä tarvittaessa ylimääräisen ihon poistoa. Tilavuuskorjaukseen pyritään käyttämään potilaan omia kudoksia, kuten luuta, rustoa ja erityisesti rasvasoluja. Joskus käytetään vierasmateriaaleja, kuten implantteja tai täyteainetta. Ilmelihasten jännitystä voidaan hoitaa botuliinitoksiinin avulla.

Kirurgisen otsankohotuksen tarve on botuliinihoitojen myötä hieman vähentynyt ja otsankohotus on muuttunut avoleikkauksesta toimenpiteeksi, joka tehdään tähystyksellä pienten ihoavausten kautta. Alakasvojen ja kaulan kohotustarve tulee yleensä hieman myöhemmällä iällä verrattuna keskikasvoalueen kohotustarpeeseen. Pelkkä alakasvojen kohotus voidaan tehdä varsinkin silloin, jos ongelma on erityisesti leukakulmien alueen iholöysyydessä.

Kaula kannattaa aina korjata alakasvojen kohotuksen yhteydessä, mikäli siihen on aihetta, sillä pelkän kaulan korjaus myöhemmin voi olla työlästä.

Kuinka kasvojenkohotus suunnitellaan?

Kasvojenkohotus suunnitellaan yksilöllisesti siten, että potilaan itsensä kokemaan ongelmaan pyritään löytämään paras ratkaisu ja oikea leikkausmenetelmä. Analyysi tehdään potilaan tutkimisen ja valokuvien avulla. Kasvojen eri alueet käydään läpi potilaan kanssa ja keskustellaan vaihtoehdoista.

Suunnittelussa käydään läpi asiakkaan terveystilanteen ja ihon kunnon lisäksi myös elämäntavat. Näistä esimerkiksi tupakointi, kalaöljyjen käyttö, aiempi aurinkoaltistus, kortikosteroidien käyttö ja akne tulee huomioida, sillä ne vaikuttavat olennaisesti sekä toimenpiteen riskeihin että odotettavissa olevaan tulokseen. Lisäksi riittävä toipumisaika on oleellinen asia leikkauksen ajankohdan suunnittelussa.

Asiakkaiden kanssa käydään aina läpi myös toimenpiteeseen liittyvät riskit ja tulosten variaatio. Tarkka arviointi ja tarpeeksi laaja valmistautuminen leikkaukseen ovat tärkeitä, sillä toimenpiteeseen tulevan hyvä informointi vaikuttaa oleellisesti leikkauskokemukseen ja potilastyytyväisyyteen.

Kuinka leikkausmenetelmä valitaan?

Leikkausmenetelmän valinta perustuu mahdollisten hyötyjen ja toimenpiteen riskien vertailuun. Menetelmän ja aikataulun valintaan voivat vaikuttaa potilaan sairaudet ja toiveet, käytettävissä oleva toipumisaika sekä myös potilaan käytettävissä oleva budjetti. Potilasturvallisuus on aina etusijalla, kun kirurginen toimenpide tehdään ulkonäköasian vuoksi. Joskus potilaan terveydentilan vuoksi kannattaa tehdä toimenpiteitä useissa pienissä osissa ja nukutuksen sijaan paikallispuudutuksessa. Viime kädessä potilaan kelpoisuuden suunniteltuihin toimenpiteisiin päättää anestesiologi.

Kauanko kasvojenkohotusleikkauksesta toipuminen kestää?

Kasvojenkohotusleikkaukset tehdään yleensä nukutuksessa ja ensimmäinen yö vietetään sairaalassa seurannassa. Riittävä kivunhoito on heräämisvaiheessa tärkeää. Kotiin pääsee toimenpidettä seuraavana aamupäivänä ja kotiutuessa kivun hoitoon riittävät yleensä jo parasetamoli ja tavalliset tulehduskipulääkkeet.

Ompeleet poistetaan noin viikon päästä, mutta ihon alle jätetään vielä sulavat tukiompeleet, jotka häviävät itsestään viikkojen kuluessa. Imunestekiertoa parantavasta hoidosta on hyötyä turvotuksen poistamiseen. Lymfahoidon voi aloittaa varsinaisen leikkausalueen ulkopuolella siinä vaiheessa, kun haavat ovat parantuneet.

Toipumisaika on osin yksilöllinen ja riippuu tehtävästä toimenpiteestä. Se voi vaihdella kahdesta viikosta aina 6-8 viikkoon. Istumatyöhön ja varsinkin etätyöhön voi palata usein jo kahden viikon kuluttua leikkauksesta, mutta alakasvojen ja kaulan kohotuksen osalta kannattaa etukäteen varautua noin kuukauden ”sosiaaliseen” haittaan.


Varaa aika konsultaatioon