Kauneusleikkaus ulkomailla voi olla riski

Ulkomaille kauneusleikkauksiin lähtemisen motiivina on usein edullisempi hinta. Ennen leikkauspäätöstä kannattaa selvittää tarkkaan mihin on ryhtymässä ja varautua myös mahdollisiin ongelmatilanteisiin leikkauksien jälkeen vähintään ottamalla kattava vakuutus.

Kauneuden hinta -ohjelmassa Mia, 21 v., tuli Sairaala Siluetin plastiikkakirurgien Timo Pakkasen ja Katja Puumasen vastaanotolle.

Kauneusleikkauksen korjausleikkaus voi olla monivaiheinen

Nuorelle naiselle ulkonäkö on usein tärkeä asia. Niin on Miallekin, joka hakeutui ulkomailla toimivalle klinikalle rintaleikkaukseen. Toipumisvaiheessa lopputulos ei vielä ollut nähtävissä, mutta kahden viikon jälkeen leikkauksesta Mia ei ollut ollenkaan tyytyväinen. Hän sai vasta toimenpiteen jälkeen tietää, että etukäteen kerrottu leikkaussuunnitelma ei lainkaan vastannut tehtyä toimenpidettä. Ajan kuluessa leikkaustulos vain huononi.

Potilaalle oli alunperin Suomessa tehty leikkaussuunnitelma ilman, että hän oli tavannut lääkäriä. Leikkaavan klinikan lääkäri oli sitten tehnyt oman suunnitelmansa ja asentanut potilaalle ylisuuret implantit. Potilaalle ei annettu toimenpiteestä mitään leikkauskertomusta. Ilman leikkauskertomusta ei ole varmuutta, mitä kautta nännipihan verenkierto tulee.

Kyseessä oli tupakoitsijalle ulkomailla tehty toimenpide ilman asianmukaista dokumentaatiota, joten Kauneuden hinta -ohjelmassa plastiikkakirurgit katsoivat potilaan turvallisuuden kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi suunnitella toimenpide tehtäväksi vaiheittain. Suunnitelman mukaan ensin poistetaan implantit ja annetaan kudosten vetäytyä. Kun nähdään todellinen tilavuus ja ihoylimäärä, tehdään toisessa vaiheessa muodonkorjaustoimenpide sekä tarvittaessa tilavuuskorjaus käyttäen implanttia tai potilaan omia rasvasoluja.

Selvitä klinikan ja plastiikkakirurgin taustat

Sairaala Siluetin plastiikkakirurgit kehottavat jokaista kauneusleikkausta suunnittelevaa varmistamaan, että on saanut riittävästi harkinta-aikaa ja tietoa toimenpiteestä ennen leikkauspäätöstään.

On tärkeää selvittää:

  • Miten leikkauksen jälkeinen hoito ja seuranta on toteutettu?
  • Saako klinikkaan ja leikanneeseen lääkäriin yhteyttä tarvittaessa?
  • Miten vastuukysymykset ratkaistaan mahdollisissa ongelmatilanteissa?
  • Tapaako potilas vielä leikanneen lääkärin jälkitarkastuksen yhteydessä tai onko mitään jälkitarkastusta edes suunniteltu?

Leikkaavan lääkärin koulutuksen tai kokemuksen tarkistaminen ulkomailla voi olla vaikeaa. Kansainvälisen esteettisen plastiikkakirurgian yhdistyksen (ISAPS) jäsenyys kertoo, että kyseessä on plastiikkakirurgi, jolla on erityisalueena esteettinen kirurgia.

Laatuluokitus lisää potilasturvallisuutta

Sairaala Siluetille on myönnetty ainoana Suomessa AAAASF (American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities) -laatuluokitus. Tämä luokitus edellyttää jatkuvaa laadun tarkkailua ja poikkeamien raportointia sekä varautumista vaaratilanteisiin. Laatujärjestelmän noudattaminen kertoo yrityksen sitoutumisesta korkealuokkaiseen potilasturvallisuuteen.