Siluetti kouluttaa ammattilaisia

Plastiikkakirurgia vaatii ammattitaitoa

Yksityissairaalan toiminnan korkeaa laatua voidaan ylläpitää ainoastaan jatkuvalla henkilökunnan koulutuksella. Siluetissa jatkuvan koulutuksen ideologia on 1977 perustetun Kirurgipalvelun peruja. Tampereella aloitettu koulutustoiminta on vuosien aikana tullut säännölliseksi ja sen hyödyt ovat jo todettavissa Sairaala Siluetin toiminnassa. Ammattitaitoisen ja turvallisen hoitotiimin luominen vaatii jatkuvaa kaikkien ryhmän henkilöiden koulutusta. Siksi ei myöskään riitä, että henkilökuntaa lähetetään muualle koulutukseen, vaan tarvitaan myös koulutusta paikanpäällä, työpaikkakoulutuksena.

Esteettinen kirurgia, kauneuskirurgia on tiimityötä

Siluetti sairaalana tukee kaikenlaista ammattiin liittyvää henkilöstön koulutusta. Muualla, sekä kotimaassa että ulkomailla saatu koulutus avaa näkemään, että samaa työtä tehdään muuallakin ja samat ongelmat on ratkaistavina. Se antaa uusia ideoita työhön ja laajentaa näkemystä, niin että pystymme näkemään kauempaa katsoen oman tehtävämme työryhmässä. Siluetin lääkäreiltä edellytetään jatkuvaa täydennyskoulutusta. Koulutusta tulee hakea sekä kotimaasta että ulkomailta. Jokainen Siluetin lääkärin on velvoitettu pitämään tietotaitonsa ajan tasalla. Suosittelemme kokous- ja koulutusmatkoja sekä Atlantin taa että Eurooppaan useita kertoja vuodessa. Joitakin toimenpiteitä varten sairaala vaatii plastiikkakirurgilta erillisen kurssin suorittamista. Muun muassa nenäleikkauksia voi suorittaa vain jos on käynyt Dallasissa professori Gunterin järjestämän nenäkurssin, jossa leikkaukset tehdään cadaver dissectioina.

Kirurgipalvelussa ja Sairaala Siluetissa on ainoana sairaalana Suomessa järjestetty säännöllisesti esteettisen kirurgian koulutusta plastiikkakirurgeille. Tänään Siluetti tunnetaankin kansainvälisesti esteettisen kirurgian koulutuspaikkana. Lipoplsty University valitsi Siluetin ensimmäisenä Euroopassa vartalon muotoilun koulutuspaikaksi. (Lipoplasty, vartalon muotoilu, rasvaimu, ultraäänirasvanpoisto, laihdutus).