Rintaimplantit - ongelmat ja seurantatarve sekä implanttien vaihtaminen

Rintaimplantit - ongelmat, seurantatarve

Timo Pakkanen

Toimitusjohtaja
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä ja joka kahdeksas suomalaisnainen sairastuu elämänsä aikana siihen. Rintaimplanttien ei ole todettu lisäävän rintasyövän syntyriskiä, mutta implantti ei myöskään vähennä riskiä. Siksi myös rintaimplanttipotilaan on tärkeää olla seurannassa rintasyövän varalta.

Rintaimplanttipotilaan on tärkeää itse tietää, että kaikki on hyvin sekä rintaimplantin että rinnan osalta. Rintoja kannattaa tunnustella säännöllisesti itse. Lisäksi suosittelemme oireettomille rintaimplanttipotilaille kolmen vuoden välein tehtävää ultraäänitutkimusta. Kipuoireen tai uuden itsetunnustelulöydöksen ilmaantuessa ultraäänitutkimukseen kannattaa hakeutua jo aiemmin. Tämän yksinkertaisen ja vaarattoman tutkimuksen avulla on mahdollista sulkea pois tai todeta jo oireettomassa vaiheessa mahdollinen implantin rikkoutuminen tai rintaimplanttia ympäröivän sidekudoskapselin ongelma. Lisäksi tutkimuksen aikana on mahdollista ottaa neulan avulla kudosnäytteitä patologin tutkittavaksi jos epäillään sairautta. Epäselvissä tapauksissa ultraäänitutkimuksen löydöksen voi varmentaa mammografian tai rintojen magneettikuvauksen avulla. Rintaimplantti voi periaatteessa vaikeuttaa oman tunnustelun avulla tapahtuvaa rintasyövän varhaista toteamista, mutta implantin seurantatarve puolestaan lisää myös rintarauhasen ultraäänidiagnostiikkaa ja siten parantaa varhaista toteamista.

Mitä sairauksia tai oireita itse rintaimplantteihin voi liittyä?

Rintaimplanttien yleisin ongelma on implantin ympärille muodostuvan kelmumaisen sidekudoskapselin paksuuntuminen. Paksuuntuneen kapselin on todettu korreloivan implantin pinnasta löytyneisiin bakteereihin. Kapselinpaksuuntuman ilmaantuvuus on noin 1%/vuosi, eli se todetaan joka neljännellä potilaalla 25 vuoden kohdalla. Pitkälle edennyt kapselikontraktuura voi aiheuttaa kipua tai rinnan ulkomuodon muutosta ja siten edellyttää kirurgista korjaustoimenpidettä. Toinen yleinen implantin ongelma on rikkoutuminen. Se voi periaatteessa tapahtua milloin vain ja johtaa viipymättä rintaimplantin poiston tai vaihdon tarpeeseen. Hyvin harvinaisena implanttiin liittyvänä pahanlaatuisena sairautena on tunnistettu implanttiin liittyvä lymfooma (BIA-ALCL).

Sairauden synnyn yhteyttä implantin pintarakenteeseen tutkitaan ja asia on toistaiseksi johtanut yhden karheapintaisen implanttimerkin maailmanlaajuiseen poisvetoon markkinoilta. BIA-ALCL on hitaasti etenevä implantin kapselin sairaus, jonka parantava hoito on implantin ja kapselin poisto. Suomessa tapauksia on toistaiseksi todettu ja hoidettu 13. Hoitamattomana tauti voi johtaa jopa kuolemaan. Rintaimplanttiin on myös liitetty lukuisia epämääräisiä oireita, joita kutsutaan englanniksi nimityksellä ”breast implant disease”. On viitettä, että näillä oireilla on yhteyttä joihinkin autoimmuunisairauksiin. On myös kuvattu potilastapauksia, joissa oireet ovat poistuneet implanttien poiston myötä.

Onko markkinoilla olevissa silikoni-implanteissa laatueroja ja kuinka tietoinen kuluttajan tulisi olla näistä?

Vaikka implantteihin liittyy ongelmia, kaikki Suomessa markkinoilla olevat implantit ovat periaatteessa turvallisia ja kuluttajan on vaikea luotettavasti vertailla niiden mahdollisia eroja. Potilasturvallisuuden kannalta onkin tärkeämpää valita sellainen hoitopaikka, joka on ollut jo pitkään olemassa ja jonka konsultaation suorittaa toimenpiteen tekijä. Silloin on todennäköistä, että asennettu implantti on se, josta on sovittu ja implantin tarkat tiedot löytyvät vielä vuosikymmentenkin kuluttua. Leikkaavan plastiikkakirurgin pätevyyden voi helposti tarkastaa JulkiTerhikki-rekisteristä ja EU-maiden osalta jatkossa parhaiten www.realplasticsurgeon.eu -verkkosivustolta. Toinen hyvä paikka on kansainvälisen esteettisen kirurgian yhdistyksen sivusto www.isaps.org, jossa on maailmanlaajuinen jäsenluettelo.

Voiko potilas ottaa silikoni-implantit turvallisin mielin?

Rintaimplanttien käyttö on yleisin rintojen suurennusmenetelmä ja käytännössä implantti on hoikan potilaan ainoa vaihtoehto. Menetelmän ongelmat liittyvät suurelta osin juuri vierasesineeseen eli implanttiin, mutta potilastyytyväisyys toimenpiteeseen on silti korkea. Implantti on usein pitkäikäinen ja huoleton ratkaisu, mutta ennen leikkauspäätöstä kannattaa perehtyä ja varautua etukäteen myös mahdollisiin ongelmiin.

Milloin implantit tulisi vaihtaa?

Yleensä implantti ei ole elinikäinen ratkaisu, mutta implantin vaihtamista ennaltaehkäisevästi minkään tietyn ajan kuluttua ei kuitenkaan suositella. Edes markkinoilta poistetun implantin vaihtoa ei suositella, ellei implantissa tai rinnassa muuten ole jotakin leikkaussaliin pakottavaa ongelmaa. Melko yleinen implantin vaihtamisen syy on vuosien aikana ilmaantunut rintojen riippuva muoto, jota voidaan korjata vaihtamalla suurempi implantti tai poistamalla ylimääräihoa. Uusi toimenpide on kuitenkin potilaalle aina ylimääräinen riski, jonka ottamisesta kannattaa kriittisesti keskustella.