Rintaleikkaukset


Yksilölliset, perinnölliset ja hormonaaliset tekijät vaikuttavat rintojen kokoon ja muotoon. Myös ikä, raskaudet ja imetykset sekä kehon rasvakudoksen määrä vaikuttavat rintojen kokoon ja muotoon. Lievää rintojen epäsymmetriaa on jokaisella naisella, mutta jos rintojen muoto tai koko vaivaa, kannattaa kääntyä Sairaala Siluetin asiantuntijoiden puoleen.

Rintaleikkauksen hoitosuunnitelma

Sairaala Siluetissa tehdään jokaiselle potilaalle yksilöllinen hoitosuunnitelma. Rintaleikkauksen suunnittelu alkaa plastiikkakirurgin vastaanotolla. Sairaala Siluetissa on Pohjoismaissa ensimmäisenä ja Suomessa ainoana klinikkana käytössä Canfieldin kehittynyt Vectra 3D-mallintamistekniikka, jonka avulla pystytään havainnollistamaan ja arvioimaan potilaan tilanne 3D-valokuvin sekä suunnittelemaan rintaleikkaukset tarkasti ja yksilöllisesti.

Rintaleikkaus - rintojen suurennus, rintojen pienennys ja muodon korjaus

Sairaala Siluetissa rintojen kokoa voidaan pienentää, suurentaa tai rintojen muotoa voidaan korjata. Rinnan pienennysleikkaustekniikka valitaan potilaskohtaisesti ja useimmiten apuna käytetään myös rasvaimua. Rintaa suurennettaessa voidaan käyttää silikoni-implanttia tai omaa rasvakudosta. Rinnan muodonkorjaus voidaan tehdä useammalla erilaisella tekniikalla. Plastiikkakirurgi valitsee vastaanotolla potilaalle sopivimman menetelmän. Sairaala Siluetissa tehdään myös miesten rintojen pienennysleikkauksia.

Sairaala Siluetissa rintaleikkaukset tehdään yleensä aina nukutuksessa anestesialääkärin valvonnassa. Rintaleikkaukset kestävät toimenpiteestä riippuen tunnista useampaan tuntiin. Leikkauksen jälkeen potilas joko kotiutuu saattajan kanssa tai jää sairaalaan yöksi. Päiväkirugisen toimenpiteen soveltuvuus on sekä potilas- että toimenpidekohtaista ja arvio tästä tehdään vastaanotolla leikkauksen suunnitteluvaiheessa.

Leikkaustoimenpiteestä aiheutuu aina pysyvä arpi. Leikkausmenetelmän valinnalla arven näkyvyys pyritään minimoimaan. Arpimuodostus on hyvin yksilöllistä ja perustuu ihon sidekudosrakenteeseen. Siihen vaikuttavat myös mm arven sijainti, ihonväri ja potilaan ikä. On normaalia, että leikkauksen jälkeen arvet punoittavat puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Toimenpiteen jälkeen on tärkeää noudattaa annettuja leikkaushaavan jälkihoito-ohjeita mahdollisimman huomaamattoman arven aikaansaamiseksi.

Rintaleikkauksen jälkeinen kipu on yksilöllistä ja myös leikkaustyypistä riippuvaa. Lievää tai kohtalaista kipua voi esiintyä viikosta kahteen. Leikkauksen jälkeen on tärkeää käyttää rintoja tukevia, hyviä rintaliivejä saadun ohjeen mukaisesti. Ompeleet poistetaan viikon kuluttua leikkauksesta tai jos toimenpiteessä käytetään sulavia ompeleita, joita ei tarvitse poistaa, leikkaushaavat tarkistetaan viikon kohdalla Sairaala Siluetin sairaanhoitajan toimesta.

Leikkauksesta ei yleensä ole haittaa normaalille elämälle enää muutaman viikon kuluttua leikkauksesta. Liikuntaharrastuksiin voi palata tehdystä toimenpiteestä riippuen noin 3–6 viikon kuluttua. Liikunnan aloittamisesta on kuitenkin hyvä neuvotella hoitavan lääkärin kanssa.

Työkyvyttömyysaika rintaleikkauksen jälkeen on työnkuvasta riippuen 1 – 5 viikkoa. Kannattaa varmistaa etukäteen, että voi olla poissa työstään toipumiseen tarvittavan ajan. Sairauslomaa toimenpiteesä saa vain, jos toimenpide tehdään lääketieteellisin perustein, kuten esimerkiksi ylisuurten rintojen pienennysleikkaus.

Rintaleikkausten kustannukset riippuvat toimenpiteen laajuudesta, käytetystä anestesiasta sekä siitä vaatiiko toimenpide yöpymisen sairaalassa. Tarkka kustannusarvio tehdään aina hoitosuunnitelman yhteydessä vastaanotolla. KELAN sairausvakuutus kattaa osan rintaleikkausten kustannuksista, mutta vain silloin kun hoitotoimenpide liittyy rintasyövän hoitoon tai jälkihoitoon, rintojen synnynnäiseen epämuodostumaan tai epäsymmetrian hoitoon. Mahdollisen yksityisen sairauskuluvakuutuksen kattavuus kannattaa varmistaa vakuutusyhtiöltä jo ennen toimenpidettä.

Sairaala Siluetin rintaleikkausten hinnat sisältävät tarvittavat tukitekstiilit, ompeleiden poiston, jälkitarkastukset sekä sairaanhoitajan ympärivuorokautisen puhelinpäivystyksen.