Siluetilla laatuluokitus

Sairaala Siluetille on myönnetty ainoana Suomessa AAAASF (American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities) -laatuluokitus, joka takaa korkealuokkaisimman potilasturvallisuuden ja edellyttää jatkuvaa laadun tarkkailua. Sertifikaatin haltijan pitää tarkan dokumentaation lisäksi ylläpitää ja kehittää jatkuvasti toimintaansa. Vuosittain tehtävän sairaalan sisäisen auditoinnin lisäksi AAAASFI:n organisaatio tekee tarkastuksen kolmen vuoden välein. Sairaala Siluetti on hyväksytty myös Lipoplasty Universityn eurooppalaiseksi koulutussairaalaksi.

AAAASF (American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities) on uusinut Sairaala Siluetin laatuluokituksen

Sairaala Siluetti uusi jälleen laatusertifikaattinsa keväällä 2017 tehdyn auditoinnin johdosta. AAAASFI:n myöntämä laatusertifikaatti velvoittaa sairaalan jatkuvaan laadun tarkkailuun ja dokumentointiin

Siluetin plastiikkakirurgi Timo Pakkaselle ja Matti Pakkaselle on myönnetty Inspector-oikeudet. Inspector eli laatutarkastaja tekee laatuluokitusta hakevaan laitokseen tarkastuksen, jonka pohjalta sertifikaatti myönnetään. Vuosittain tehtävän sisäisen auditoinnin lisäksi AAAASFI:n organisaatio tekee oman tarkastuksensa joka kolmas vuosi.

Sairaala Siluetin asiakkaille laatustandardi näkyy potilasturvallisuutena. Kaikesta sairaalan toiminnasta on laadittu yksityiskohtaiset työohjeet, joita työntekijät noudattavat. Näin potilaan hoitoketjusta saadaan mahdollisimman hyvin ennustettava ja vakioitu. Poikkeavat tilanteet ennakoidaan ja niihin varaudutaan. Laatupoikkeamat käsitellään ja myös niiden korjaustoimenpiteet analysoidaan.

www.aaaasf.org

American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities International

AAAASF-akreditointisertifikaatin saaneet kirurgiset laitokset käyttävät kansainvälisesti tunnustettujen laatuvaatimusten mukaisia standardeja ja prosesseja.

Akreditoinnin päätarkoitus on varmistaa potilasturvallisuus. Laatuvaatimukset varmistavat että toimitilat ovat esimerkiksi huonekoon, ilmastoinnin, materiaalien ja siisteyden puolesta asianmukaiset. Toiminnan laatuvaatimuksiin liittyvät mm. määräykset ja vakioidut toimintatavat potilaiden hoidossa, tilojen puhdistuksessa, instrumenttien steriloinnissa, mahdollisissa hätätilanteissa, sekä laitteiden säännöllinen huolto, henkilökunnan jatkuva koulutus ja kaiken toiminnan dokumentointi ja laadunvalvonta.

AAAASFI valvoo akkreditoiduissa laitoksissaan standardien noudattamista itsearvioinnin sekä säännöllisten tarkastuskäyntien avulla ja päivittää jatkuvasti potilasturvallisuuden ja hoidon laadun vaatimuksia. Akkredetointisertifikaattiohjelma vaatii laitokselta jokaisen standardin 100% noudattamista saavuttaakseen akkreditoinnin ja pysyäkseen sellaisena tulevaisuudessakin.

Esteettistä kirurgiaa tekevän laitoksen plastiikkakirurgien tulee olla ISAPS:n (International Society of Aesthetic Plastic Surgeons) jäseniä. AAAASF:n ja ISAPS:n tarkoituksena on tällä akreditointijärjestelmällä parantaa ulkonäkökirurgisen hoidon tasoa ja helpottaa hoitoon hakeutuvia luotettavan hoidon saamisessa. Plastiikkakirurgin ISAPS-jäsenyyden ja toiminnan akkreditoinnin voi helposti tarkastaa osoitteesta www.isaps.org.