Siluetilla laatuluokitus

Sairaala Siluetille on myönnetty ainoana klinikkana Suomessa amerikkalainen QUAD A -laatuluokitus. QUAD A -laatustandardin tarkoituksena on määritellä sellainen sairaalan toimintaympäristö, joka takaa korkealuokkaisimman potilasturvallisuuden ja edellyttää jatkuvaa laadun tarkkailua sekä harvinaistenkin hätätilanteiden harjoittelua ja ennakointia. Sertifikaatin haltijan pitää tarkan dokumentaation lisäksi ylläpitää ja kehittää jatkuvasti toimintaansa. QUAD A -organisaation tarkastaja suorittaa tarkastuksen kolmen vuoden välein ja sairaala tekee välivuosina sisäisen auditoinnin.

QUAD A on uusinut Sairaala Siluetin laatuluokituksen

Sairaala Siluetti uusi jälleen laatusertifikaattinsa heinäkuussa 2023 tehdyn auditoinnin johdosta. QUAD A:n myöntämä laatusertifikaatti velvoittaa sairaalan jatkuvaan laadun tarkkailuun ja dokumentointiin

Siluetin plastiikkakirurgi Timo Pakkaselle ja Matti Pakkaselle on myönnetty Inspector-oikeudet. Inspector eli laatutarkastaja tekee laatuluokitusta hakevaan laitokseen tarkastuksen, jonka pohjalta sertifikaatti myönnetään. Vuosittain tehtävän sisäisen auditoinnin lisäksi QUAD A:n organisaatio tekee oman tarkastuksensa joka kolmas vuosi.

Sairaala Siluetin asiakkaille laatustandardi näkyy potilasturvallisuutena. Kaikesta sairaalan toiminnasta on laadittu yksityiskohtaiset työohjeet, joita työntekijät noudattavat. Näin potilaan hoitoketjusta saadaan mahdollisimman hyvin ennustettava ja vakioitu. Poikkeavat tilanteet ennakoidaan ja niihin varaudutaan. Laatupoikkeamat käsitellään ja myös niiden korjaustoimenpiteet analysoidaan.

www.quada.org

QUAD A

QUAD A-akreditointisertifikaatin saaneet kirurgiset laitokset käyttävät kansainvälisesti tunnustettujen laatuvaatimusten mukaisia standardeja ja prosesseja.

Akreditoinnin päätarkoitus on varmistaa potilasturvallisuus. Laatuvaatimukset varmistavat että toimitilat ovat esimerkiksi huonekoon, ilmastoinnin, materiaalien ja siisteyden puolesta asianmukaiset. Toiminnan laatuvaatimuksiin liittyvät mm. määräykset ja vakioidut toimintatavat potilaiden hoidossa, tilojen puhdistuksessa, instrumenttien steriloinnissa ja mahdollisissa hätätilanteissa. Muita standardin kulmakiviä ovat muun muassa laitteiden säännöllinen huolto, henkilökunnan jatkuva koulutus sekä kaiken toiminnan dokumentointi ja laadunvalvonta.

QUAD A valvoo akreditoiduissa laitoksissaan standardien noudattamista itsearvioinnin sekä säännöllisten tarkastuskäyntien avulla ja päivittää jatkuvasti potilasturvallisuuden ja hoidon laadun vaatimuksia. Akredetointisertifikaattiohjelma vaatii laitokselta jokaisen standardin 100% noudattamista saavuttaakseen akreditoinnin ja pysyäkseen sellaisena tulevaisuudessakin.

Miten voi varmistua kirurgin koulutuksesta ja ammattitaidosta

Puutteellisen valvonnan ja säätelyn vuoksi plastiikkakirurgian alalla on sekä Suomessa että ulkomailla paljon toimijoita, joilla ei ole asianmukaista koulutusta. Potilaan voi siksi olla vaikeaa varmistua hoidon turvallisuudesta. Esteettistä kirurgiaa tekevän plastiikkakirurgin tulisi olla Suomen, Euroopan tai kansainvälisen esteettisen plastiikkakirurgian yhdistyksen jäsen.

Suomen esteettiset plastiikkakirurgit r.y. (SEP) on yhdistys, johon kuuluvat Suomessa päätyönään ulkonäkökirurgiaa tekevät plastiikkakirurgit.

Kansainvälisen esteettisen plastiikkakirurgiyhdistyksen jäsenyyden (ISAPS) voi helposti tarkastaa osoitteesta www.isaps.org.

Euroopan esteettisen plastiikkakirurgian yhdistyksen (ESAPS) jäsenet löytyvät osoitteesta esaps.eu.

Suomen terveydenhuollon henkilöstön koulutuksen voi varmistaa osoitteesta julkiterhikki.valvira.fi.

Eurooppalaisen plastiikkakirurgian erikoislääkärin voi todentaa osoitteesta www.realplasticsurgeon.eu.