Turvallisuus esteettisissä pistoshoidoissa

Turvallisuus esteettisissä pistoshoidoissa

Timo Pakkanen

Toimitusjohtaja
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri

Pistoshoidot ovat tulleet osaksi ulkonäöstä huolehtimisen arkipäivää. Kuten jokaiseen leikkaustoimenpiteeseen, niin myös esteettisiin pistostoimenpiteisiin liittyy kuitenkin riskejä ja asioita, joita on hyvä huomioida hoitoa ja hoitopaikkaa valitessa.

Valviran määräyksen mukaan botuliinipistoshoitoja saavat tehdä lääkäri, hammaslääkäri sekä lääkärin valvonnassa sairaanhoitaja tai kätilö. Sen sijaan täyteainepistoksen antajan koulutusta ei Suomessa säädellä lainkaan huolimatta siitä että juuri täyteaineisiin liittyy vakavia komplikaatioita.

MITÄ RISKEJÄ PISTOSTOIMENPITEILLÄ ON?

Esteettisiä pistostoimenpiteitä ei tarvite jännittää tai pelätä, mutta on järkevää minimoida riskit pistoshoitoa harkittaessa. On tärkeää varmistautua, että pistoshoidon suorittava henkilö on koulutettu ja pätevä sekä huolehtii aseptiikasta. Hyvään aseptiikkaan kuuluu asianmukainen ihon puhdistus ja desinfektio sekä steriili pistosvälineistö. Pistäjän tiedot kannattaa tarkistaa JulkiTerhikki-rekisteristä.

Pistoshoidoista voi seurata allerginen reaktio tai pistosalueen tulehdus. Muita mahdollisia ongelmia voivat olla vierasesinereaktio, epäsymmetria tai muu ei-toivottu esteettinen tulos. Vakavat komplikaatiot ovat harvinaisia. Valtimon sisään pistetty täyteaine voi kuitenkin aiheuttaa ihokuolion tai jopa sokeutumisen. Ruotsissa potilas on sokeutunut täyteainehoidoista ja maailmalla tapauksia tunnetaan yli sata.

ENNEN PISTOSHOITOA KANNATTAA VARMISTAA SEURAAVAT ASIAT

Onko toimenpiteen tekijä lääkäri tai sairaanhoitaja? Onko sairaanhoitajalla todella hätätilanteessa saatavilla vastuulääkäri, joka kykenee hoitamaan anafylaktisen reaktion? Onko vastuulääkärillä hätätilanteen varalta käytettävissään hyaluronihappotäyteaineen liuotinaine (hyaluronidaasi)? Saitko riittävän suullisen ja kirjallisen informaation koskien toimenpiteen riskejä (tietoinen suostumuskäytäntö)?

Asiantunteva hoitohenkilö selvittää myös onko hoidettavalla henkilöllä ollut vakavia allergisia reaktioita tai anafylaksiaa. On myös hyvä selvittää, onko potilaalle tehty aiempia pistoshoitoja ja onko näihin koskaan liittynyt allergista reaktiota. On tärkeää tietää, onko hoidettava henkilö raskaana tai imettääkö hän tai onko hänellä perinnöllistä lihasheikkoussairautta (botuliinitoksiinin vasta-aihe) tai autoimmuunisairauksia.

VAKAVAT KOMPLIKAATIOT OVAT HARVINAISIA

Vakava komplikaatio, kuten valtimoon erehdyksessä annettu täyteaineinjektio on onneksi hyvin harvinainen ja siitä seuraava ihokuoliokin on vältettävissä ajoissa annetulla asianmukaisella liuotushoidolla. Sen sijaan valtimonsisäisen pistoksen aiheuttamaa sokeutumista ei toistaiseksi ole kyetty hoidolla estämään. Siksi on tärkeää tehdä täyteaineen pistos käyttäen edeltävästi annettua adrenaliinia sisältävää puudutetta, joka supistaa verisuonet. Lähellä silmää kannattaa käyttää tylppäkärkistä kanyylia neulan sijaan. Hoidon tekijän hyvä anatomiantuntemus on edellytys turvalliselle pistoshoidolle. Täsmällinen injektiohoidon kirjaaminen ja tarkat ennen-jälkeen kuvat auttavat mahdollisten ongelmien syiden selvittämisessä.

Tyypillisin komplikaatio on pistosalueen mustelma. Pienet mustelmat häviävät nopeasti ja ovat tarvittaessa peitettävissä meikkivoiteella. Kookas silmäkulman mustelma voi kuitenkin olla kiusallinen, kunnes häviää parissa viikossa.

HYALURONIHAPOISSA ON EROJA

Aineen turvallisuudesta on mahdoton varmistua, mikäli aine ei ole hankittu virallisen maahantuojan kautta. Jos aine on varmuudella hyaluronihappoa, se liukenee ajan kuluessa eikä siten yleensä aiheuta myöhempiä ongelmia, vaikka saavutettu esteettinen tulos ei olisi ollut tyydyttävä. Mitään liukenematonta täyteainetta ei tule käyttää, koska sellaiset johtavat usein pysyviin haittavaikutuksiin.

BOTULIINITOKSIININ KÄYTTÖ KASVOALUEELLA SISÄLTÄÄ MYÖS RISKEJÄ, MUTTA TÄYTEAINEPISTOKSIIN NÄHDEN VAKAVAT HAITTAVAIKUTUKSET OVAT HARVINAISEMPIA

Botuliinihoidon harmillinen komplikaatio voi olla aineen ajautuminen pistettäessä väärälle lihasalueelle, kuten luomenkohottajalihakseen, jolloin silmän avautuminen voi vaikeutua pariksi kuukaudeksi. Ongelman välttämisessä auttaa oikea pistostekniikka. Botuliinihoidossa allergiset reaktiot ovat harvinaisia. Täyteaineissa allergiaa on noin 1:8000 potilaalla.

JOS LOPPUTULOS EI MIELLYTÄ, KANNATTAA AINA PALATA PISTOSHOIDON TEKIJÄN LUO

Botuliinihoidon tulosta voidaan yleensä tasapainottaa lisäpistoksella ja täyteainetta on mahdollista lisätä. Liiallinen täyteaine on vältettävissä varovaisella tekniikalla ja hyvällä arvostelukyvyllä. Jos täyteainepistos näkyy sivulliselle, on ainetta yleensä laitettu liikaa ja silloin paras tulos on menetetty. Liiallisen määrän hoitona on aika. Aineen poistaminen liuottamalla ei yleensä ole suositeltavaa, koska vaikutusta on vaikea kontrolloida. Hyaluronidaasi on erityislupavalmiste ja se on tarkoitettu ainoastaan hätätilanteisiin, kuten valtimonsisäisen pistoksen ensiavuksi.

ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ PAIKALLA ON LÄÄKÄRI

On potilasturvallisuuden kannalta erittäin tärkeää, että välittömässä läheisyydessä on lääkäri, joka kykenee hoitamaan hengenvaarallisen anafylaktisen reaktion sekä estämään vahingossa valtimoon pistetyn täyteaineen seurauksena uhkaavan ihokuolion ajoissa annetulla hyaluronidaasilla.

Jäikö jokin asia pistosturvallisuudessa mietityttämään? Vastaamme Siluetissa mielellämme kysymyksiisi ja annamme aiheesta lisää tietoa niin halutessasi. Ota yhteyttä meihin ja halutessasi varaa aika konsultaatioon.


Varaa aika konsultaatioon