Yläluomileikkaus kirkastaa katseen

Yläluomileikkaus kirkastaa katseen

Anna-Stiina Meriläinen

Lääketieteen lisensiaatti
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri

Yläluomileikkaus on yksi yleisimpiä plastiikkakirurgisia toimenpiteitä. Leikkausta kannattaa harkita, jos yläluomien ihoylimäärä painuu näkökenttään tai luomet tuntuvat raskailta. Plastiikkakirurgin tekemän huolellisen arvion ja suunnitelman jälkeen itse toimenpide on varsin yksinkertainen ja se tehdään tavallisimmin paikallispuudutuksessa.

Yläluomileikkaukseen hakeudutaan useimmiten silloin, kun yläluomet alkavat tuntua raskailta ja kulmakarvoja tai otsaa on jännitettävä jatkuvasti nähdäkseen. Oireet voivat pahentua päivän mittaan henkilöillä, jotka tekevät silmiä rasittavaa työtä, kuten päätetyötä.

Liian raskaat luomet voivat aiheuttaa myös toistuvaa päänsärkyä tai migreenin pahenemista. Vaikeammissa tapauksissa silmäluomien iho saattaa myös tulehtua toistuvasti tai silmissä voi olla ärsytystä ja roskaisuuden tunnetta. Runsas ylimääräinen iho yläluomilla voi painua ripsien päälle ja kaventaa näkökenttää etenkin sivuille tai ylös katsoessa.

Näön ongelmien kanssa kannattaa käydä ensisijaisesti arviossa silmälääkärillä, jotta mahdollinen silmän sairaus ei jää huomaamatta. Yläluomileikkaus voi väliaikaisesti pahentaa silmien kuivuutta, joten taittovirheleikkauksesta ja muistakin silmäleikkauksista tulee olla kulunut riittävän pitkä aika ennen yläluomitoimenpidettä.

Yksilöllinen suunnittelu takaa parhaan lopputuloksen

Suunnittelukäynnillä käydään läpi potilaan oireet, muu terveydentila ja mahdolliset lääkitykset, yliherkkyydet ja aiemmat toimenpiteet. Silmäluomien osalta todetaan ihoylimäärä, rasvan määrä, mahdollinen otsajännitys, kulmakarvan korkeus, luomien ja kulmakarvojen symmetria, mahdollinen riippuluomi (joka voidaan samassa toimenpiteessä korjata), luomien iho-ongelmat, silmien kuivumisen tai tulehduksen merkit. Valokuvien avulla käydään potilaan kanssa läpi leikkaussuunnitelma ja eri vaihtoehdot, toipuminen sekä leikkaukseen liittyvät riskit.

Botuliinikäsittely parantaa tarkkuutta

Tuleva leikkausarpi suunnitellaan yläluomen luonnolliseen luomivakoon ja parantuessaan siitä tulee erittäin huomaamaton. Poistettavan ihon ja muun kudoksen määrä arvioidaan yksilöllisesti, jotta lopputuloksesta saadaan mahdollisimman luonnollinen.

Ihoylimäärän arvioimiseksi otsan tulee olla rentona. Koska otsalihaksen kompensatorinen jännitys on osin tiedostamatonta, aiheuttaa leikkauksessa poistettu ihoylimäärä otsan rentoutumisen vähitellen noin puolen vuoden aikana ja seurauksena voi olla uuden ihoylimäärän ilmaantuminen. Otsajännitys voidaan tarvittaessa laukaista jo leikkausta edeltävästi botuliinikäsittelyn avulla, jolloin voidaan luotettavasti arvioida juuri oikea poistettavan ihon määrä.

Poistetaanko rasvaa – vai lisätäänkö?

Toimenpiteen suunnittelukäynnillä arvioidaan myös, onko yläluomilla olevaa rasvaa tarvetta poistaa. Jos etenkin yläluomen sisänurkassa on selvä rasvatyrä, voidaan se poistaa yläluomileikkauksen yhteydessä. Pääsääntöisesti silmäluomen rasvaa pyritään kuitenkin säästämään, sillä rasvan tarpeeton poisto muuttaa silmän ulkonäön ontoksi ja ikääntyneeksi.

Yläluomien suhteellinen ihoylimäärä voi johtua ihonalaiskudoksen ohenemisesta, jolloin silmäkuopan luinen reuna tulee näkyviin ja ihoylimäärän poisto voi korostaa ikämuutosta. Tällöin voi olla parempi ratkaisu palauttaa ihonalaiskudokseen tilavuutta käyttäen vatsanpeitteistä siirrettyjä potilaan omia rasvasoluja.

Plastiikkakirurgi katsoo kokonaisuutta

Yläluomileikkauksessa on tavoitteena poistaa ylimääräisen ihon tuoma luomien raskaus ja samalla myös silmien ja katseen ulkonäkö nuorentuu ja virkistyy. Plastiikkakirurgi arvioi kuitenkin silmien, kulmakarvojen ja otsan tilannetta kokonaisuutena. Otsan pehmytkudosten laskeutuminen tai matalat kulmakarvat saattavat olla osana pahentamassa yläluomien raskautta, jolloin pelkkä yläluomileikkaus saattaa olla huono ratkaisu ja tarvitaankin otsan tai kulmakarvojen kohotus.

Paikallispuudutus mahdollistaa nopeamman kotiutumisen

Yläluomileikkaus tehdään tavallisesti paikallispuudutuksessa ja tarvittaessa potilaalle voidaan antaa myös rauhoittavaa lääkettä. Puudutteen sisältämä adrenaliini vähentää leikkauksenaikaista vuotoa. Paikallispuudutuksen etuna nukutukseen nähden on nopeampi toipuminen ja kotiutuminen.

Laser vähentää verenvuotoa ja mustelmia

Jälkivuotoriskin vuoksi verta ohentavat lääkkeet ja luontaistuotteet tulee tauottaa ennen toimenpidettä. Mikäli potilaalla on vuototaipumusta, voi olla perusteltua tehdä yläluomiplastia käyttäen hiilidioksidilaseria leikkausveitsenä, jolloin verenvuodon määrä on hyvin vähäinen. Leikkauksen jälkeistä turvotusta hoidetaan kylmäpussilla heräämössä ja tarvittaessa myös kotona.

Haavatulehdusriski yläluomileikkauksissa on varsin vähäinen. Tulehdus hoidetaan tarvittaessa antibioottikuurin ja/tai antibioottisilmävoiteen avulla.

Ompeleet poistetaan viikon kuluttua toimenpiteestä, jolloin turvotus on yleensä jo laskenut. Tärkeät sosiaaliset tapahtumat kannattaa kuitenkin ajoittaa vasta kahden viikon päähän. Meikkauksen voi aloittaa noin 10-14 vuorokauden kuluttua.

Jälkitarkastuksessa puolen vuoden kuluttua toimenpiteestä arvioidaan leikkaustulosta ennen-jälkeen valokuvien avulla.


Lue lisää silmäluomileikkauksista