Siluetti eClub

Liittymällä Siluetti eClubiin saat aina ensimmäisten joukossa kutsuja tapahtumiimme, tietoa ajankohtaisista, rahanarvoisista kampanjoistamme ja vain klubilaisille tarjottuja etujamme. Siluetti eClub on maksuton, eikä velvoita mihinkään.

Edut

 • Maksuton Siluetti konsultaatio (norm. 85 €)
 • Rahanarvoisia etuja vain jäsenille
 • Uutiskirje kerran kuussa
 • Kutsuja Siluetin tapahtumiin
 • Ajankohtaista tietoa palveluistammeOlen lukenut ja hyväksyn sopimusehdot

Rekisteriseloste

- henkilötietolaki (532/1999) 10§

Rekisterinpitäjä

Siluetti Oy
Pohjoisesplanadi 35, 6. krs
00100 Helsinki
Puh. 010 3246 400

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Sarah Korkia-aho, info(at)siluetti.fi, 010 3246 400

Rekisterin nimi

Siluetti eClub

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Siluetti eClubin sivuston käyttäjä/jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tiedottamiseen, markkinointiin, asiakassuhteiden- ja yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin asiakassuhteen ylläpitoon liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidystä perustietoja kuten:
 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • ammatti
 • sukupuoli
 • mielenkiinnon kohteet

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa sähköisesti tai manuaalisesti rekisterinpitäjälle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU- tai ETA- alueiden ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Siluetti eClubin käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietotekniseen järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ja siihen sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Järjestelmä on suojattu teknisesti palomuurein. Rekisterin tietoja pääsevät käyttämään vain ennalta määrätyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle.